De parlamentariske lederne for opposisjonen mener det er på tide at helseministeren kommer på banen. I et felles brev ber nå Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti om at Strøm-Erichsen om en redegjørelse før Stortinget tar sommerferie.Opposisjonen mener prosessen er inne i en kritisk fase. Mandag gikk Siri Hatlen av som direktør for Oslo universitetssykehus etter langvarig uenighet med styret om innsparinger på 500 millioner kroner i år og den planen for langsiktig investering.

— Det reises spørsmål om på hvilken måte politiske myndigheter tar ansvar for omorganiseringsprosessen, utbyggingsplanene og gjennomføringen av effektiviseringskravene, særlig sett i forhold til kravet om forsvarlig behandling av pasientene, heter det i brevet, som er undertegnet av Dagfinn Høybråten (KrF), Per Sandberg (Frp), Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V).

De fire ber helseministeren om svar «snarest», og senest før vårsesjonens avslutning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen har hittil ikke ønsket å kommentere Siri Hatlens avgang. (©NTB)