– Tallene for juli peker i samme retning som tallene for første halvår, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Brønnøysundregistrene. Tallet for konkurser er stabilt, det synker fra 245 i juli i fjor til 237 i år. Tvangsavviklinger steg fra 49 i fjor til 56 i år. (©NTB)