OSLO: Driften i Schibsted-konsernet viste et overskudd på 172 millioner, som er nærmere en halvering av resultatet i 1998. Driftsinntektene økte fra 6.633 millioner kroner i 1998 til 7.514 millioner i fjor.Schibsted har som mål at SOL, Scandinavia Online, skal bli Nordens ledende internettportal.Konsernsjef Kjell Aamot bekreftet at beslutningen om børsnoteringen av SOL-selskapene, som har fått fellesnavnet PanSOL, ble tatt i går kveld. Dette skal skje så snart som mulig, men først planlegges en emisjon på 20 prosent mot nye eiere. Etter emisjonen skal Telia og Schibsted begge sitte med 30 prosent i PanSOL, etter at Telia har kjøpt seg opp fra Schibsted.SOL hadde 79 millioner kroner i annonseinntekter på nettet i 1999 og doblet dermed inntektene fra året før.Som i andre mediebedrifter vil Schibsteds satsing nesten utelukkende dreie seg om internett. Papiravisene har for lengst fått kniven på strupen.