I kjølvannet av Tønne-saken har diskusjonen om stortingsrepresentantenes særordninger igjen kommet i sentrum. Kritikken har vært skarp både fra politikere og ikke minst fra "folk flest".Nå er det mye som tyder på at det er flertall på Stortinget for å fjerne de mest "urettferdige" utslagene av stortingsrepresentantenes særordninger.

Det vi nå har sett, at man kan gå på ventelønn i årevis, at man studerer for pengene og ikke søker jobb, var nok ikke meningen da ordningen ble innført, sier Arbeiderpartiets talsmann i kontroll— og konstitusjonskomiteen, Kjell Engebretsen, til TV2. Han sier det ikke bør være ordninger for stortingsrepresentanter som folk synes er urimelige.

Engebretsen tror at det vil komme endringer ganske raskt, i alle fall når det gjelder den omstridte ventelønnen.

Ventelønn er en slags form for ledighetstrygd for stortingsrepresentanter som ikke får jobb. Det er ingen begrensning i hvor lenge "trygden" betales ut. Ifølge Aftenposten har en representant gått på slik lønn siden vedkommende gitt ut av Stortinget i 1989. Full utbetaling etter den spesielle ledighetstrygden utgjør 343.200 kroner, mens høyeste ledighetstrygd fra arbeidskontoret er på 202.800 kroner året.