Tilbaketransporten med helikopter fra Heimdal-plattformen til Scarabeo 6 er gjennomført. Været har lettet, og forholdene har dermed normalisert seg. Samtidig har vi også gjennomført en såkalt demobilisering. De det ikke er bruk for på riggen mens vi arbeider med å få festet ankeret igjen, har blitt fraktet til land, sier Morten Mikkelsen, fungerende pressetalsmann i Norsk Hydro, til NTB.Julaften røk en av åtte ankerkjettinger på boreriggen Scarabeo 6. I den forbindelse besluttet Hydro å redusere besetningen om bord fra 78 til 32 personer. Scarabeo 6 ligger på Grane-feltet vest for Karmøy.