USAs største by får dermed en røykelov som kan måle seg med lovene som regulerer røyking i California og Delaware. Bakgrunnen for den nye loven er ifølge bystyret å beskytte arbeidstakere fra å bli utsatt for passiv røyking på jobben.Det vil likevel være mulig å bygge ventilerte røykerom på utestedene som nå må legge om røykereglene. Utendørs cafeer, private klubber uten ansatte og en håndfull sigarbarer er dessuten unntatt fra forbudet.

I et annet framstøt for å bedre newyorkernes livskvalitet stemte bystyret for å forby bruk av mobiltelefon på kino og teater. Byens borgermester, Michael Bloomberg, mener imidlertid dette forbudet vil være umulig å håndheve, og har truet med å legge ned veto mot loven.