FARSUND: — Det nytter ikke å tenke slik vi alltid har gjort, og si at vi «teke det når det kjeme». Da er det for sent, sier Svein Skårdal, som er leder for Sørlandet Industrisenter på industriområdet i Lundevågen.Foreløpig er det ingen som vet om det finnes en dråpe olje i Farsundbassenget. Det er det bare prøveboring som kan gi sikkert svar på. Men muligheten for at det finnes svære forekomster i grunnen utenfor Lista, er også til stede.- Det er en slik mulighet vi må forberede oss på, sier Skårdal. Muligheter

Og Alf Morten Normann i Agder Tiltaksforum Vest (ATV) mener at næringslivet i Listerregionen vil ha stor nytte av en omfattende kompetanseheving, uansett om det blir funnet olje eller ikke.Det er erkjennelsen av at den kommende oljeleting utenfor Lista åpner muligheter og utfordringer for næringslivet i regionen, som er bakgrunnen for at Listerrådet og næringslivet i regionen setter i gang et eget prosjekt, kalt Farsundbassenget (FB).- Vi skal først kartlegge hvilke muligheter regionen og næringslivet i regionen har for å etablere seg som leverandører til oljeindustrien. Dernest må vi få gi gang den kompetanseheving som er nødvendig for at bedrifter i regionen, hver for seg eller i samarbeid, kan bli leverandører, sier Kjell Rune Nakkestad fra IKON. Han og de to før nevnte, danner den arbeidsgruppen som næringslivet og næringsselskapene i regionen har dannet for å drive prosjektet fram. Kompetanse

Det er en kjent sak at bedrifter som er anerkjent fra tidligere leveranser, har lettere for å kunne hevde seg i konkurransen om nye leveranser i oljeindustrien. Derfor blir det en sentral oppgave for FB-prosjektet å få hevet kompetansen i Lister-bedriftene. De må både bli sertifisert, registrert i de rette databaser og ikke minst, vinner kontrakter om leveranser til oljeindustrien, før en eventuell utbyggings- og utvinningsfase kommer i gang i Farsundbassenget.Som et apropos kan man ha i mente at Norsk Hydro i 2003 kjøpte oljerelaterte varer og tjenester for 14,7 milliarder kroner. Leveranser for 79 millioner kom fra Vest-Agder.- Vi har noen år å gjøre det på. Men vi har heller ikke mer enn tida og veien, sier Skårdal.I mai starter Hydro med skyting av ny seismikk i leteområdet. Det er klart at skipet skal ha Farsund som base i denne tremånedersperioden. Så følger en analyseperiode, før prøveboringen kommer i gang, i 2006 eller 2007. Blir det gjort drivverdige funn, kan en utbygging og tiltak for utnyttelse av feltet komme i gang i perioden 2010-2014. På Lista

— Med ilandføring på Lista?- Det er en mulighet som vi iallfall ikke kan utelukke, sier Svein Skårdal. Både han og arbeidsgruppen for øvrig, minner om at det i utgangspunktet ikke var forutsatt at gassen fra Ormen Lange skulle føres i land på Aukra i Møre og Romsdal. Bevisst og målrettet aktivitet fra både lokale og regionale myndigheter ga imidlertid det resultatet.- Det er mye opp til oss selv hva som skal skje, dersom det blir funnet drivverdige forekomster av olje utenfor Lista, sier Svein Skårdal.Kjell Rune Nakkestad og Alf Morten Normann sier at prosjekt Farsundbassenget skal opprette tett kontakt med møringene og deres «Leverandørutviklingsprosjekt for Ormen Lange» (LOL).- Vi skal sette oss grundig inn i hvordan de jobbet, sier Alf Morten Normann. Bakteppe

Som et ytterligere bakteppe i dette arbeidet, har Listerregionen vissheten om at leverandørindustrien i Rogaland også er begynt å skue mot Farsundbassenget.- Området ligger fem mil utenfor Lista. Også derfor må det være et mål for næringslivet i regionen å ta sin rettmessige andel av de leveranser som kan komme, sier Kjell Rune Nakkestad.Alf Morten Normann understreker betydningen av at politikere og næringsliv bli enig om hva man vil.- Vi må snakke med en stemme, sier han.