Mottaket med 180 asylsøkere er drevet uten den nødvendige dispensasjon i ulovlige lokaler i ett og et halvt år, melder NRK.Nå kan asylmottaket bli historie. På reguleringskartet til Hol kommune står bygget oppført som hotell. Det er ikke søkt om å få bruke bygget som asylmottak. En slik søknad må, dersom den kommer, behandles politisk, og utfallet er langt fra sikkert.

180 asylsøkere er i meste laget for en så liten bygd, sier medlem i teknisk hovedutvalg i kommunen, Ole Bjørn Kleven.

Fungerende regiondirektør i UDI, Lisbeth Dahlin, vil ikke kommentere saken.