Økokrim ønsker å etablere en egen database over stjålne norske kunst— og kulturgjenstander. Men et slikt tiltak koster penger, og Økokrim har ikke nok økonomiske ressurser, skriver Aftenposten.I 2006 fikk Økokrim det nasjonale ansvaret for å etterforske kulturminnekriminalitet.

— Dette er et viktig område som vi er opptatt av, men det er relativt nytt. Vi ønsker å bygge opp kompetanse, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, som leder miljøkrimgruppen i Økokrim.

Økokrim har tolv politifolk og jurister med ansvar for å etterforske alle saker som handler om miljøkriminalitet. Stjålne kunst- og kulturskatter utgjør bare en liten bit av dette arbeidet.

Høviskeland opplyser at det skal opprettes et eget kurs om kulturminnekriminalitet på Politihøgskolen.

— Vi er også avhengig av et bedre samarbeid mellom politi, toll, forvaltning og utenlandske politiorganisasjoner. Det arbeider vi med nå. I tillegg er det viktig at politidistriktene har tilstrekkelig kunnskap, sier han. (©NTB)