Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er i gang. De tre hovedsammenslutningene LO, YS og Unio, som representerer rundt 100.000 arbeidstakere i offentlig sektor, overleverte fredag likelydende lønnskrav til staten. Kravet har en økonomisk ramme på 7 prosent.

Akademikernes hovedkrav er en femårig opptrappingsplan for å løse likelønns— og rekrutteringsutfordringene.

I tillegg til å kreve kompensasjon for gapet mellom lønnsnivået i staten og i privat sektor, krever LO, YS og Unio at utdanning, kompetanse og ansvar belønnes også i statlige virksomheter. Målrettet satsing på likelønn og lavlønnstiltak er også prioriterte krav. Det samme er en tilpasset AFP-ordning i staten som skal gjelde fra 2010. Den må bli minst like god som dagens AFP-ordning i offentlig sektor, krever de tre hovedsammenslutningene.

Akademikernes krav om en femårig opptrappingsplan for å løse likelønnsproblematikken betyr i praksis at offentlig ansatte akademikere må ha en merlønnsutvikling på 100.000 kroner de kommende fem årene, eller ca. 20.000 i året. (©NTB)