Det viser en oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ni dødsfall ble i fjor innrapportert, og et av dem er fremdeles under granskning mens et ikke hadde sammenheng med utstyret, skriver VG. Av de sju sakene som DSB har påvist, skyldes to at hjertestartere var uten nok batteri til å få liv i pasienten. I en annen sak døde pasienten fordi respiratoren sluttet å virke.

36 pasienter eller personell ble skadd under bruk av utstyr i fjor. I alt fikk direktoratet inn 151 meldinger om ulykker og uhell ved norske helseinstitusjoner. Det er ned fra 195 hendelser året før, men DSB tror nedgangen blant annet skyldes at rapporteringsrutiner ikke blir fulgt. (©NTB)