Det var i 2003 og 2004 at Haukeland universitetssjukehus gjennomførte MR-undersøkelser av hjernene til 91 av pionerdykkerne. Allerede i den såkalte Haukeland-rapporten som ble lagt fram sommeren 2004 ble det slått fast at dykkerne har nevrologiske skader. Først det siste året er resultatet fra MR-undersøkelsene beregnet og resultatene legges fram i en rapport nå til våren. Den dokumenterer for første gang at hjerneskader er overrepresentert hos dykkerne.

— Skadebildet er langt mer dramatisk enn det vi hadde følelsen av, sier advokat Marius Reikerås til NTB.

Han representerer de 19 nordsjødykkerne fra Nordsjødykker-Alliansen som har gått til sak mot staten. Rettssaken startet i Oslo tingrett i januar og skal pågå til slutten av mai. Reikerås er ikke i tvil om at rapporten styrker dykkernes sak.

— Ja det gjør den definitivt. Jeg mener de har en sterk sak i utgangspunktet, men det er ingen tvil om at dette forsterker deres sak og understreker de helseplagene de har lagt fram i retten, sier Reikerås. (©NTB)