– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter så som gratis konsultasjon, testing og behandling, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

På bakgrunn av anbefalingen har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fredag sendt ut et forslag på høring om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, slik at apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom, opplyser departementet fredag.

– Det er viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen ikke etablerer seg i Norge. En klassifisering vil blant annet bidra til å sikre god smittesporing ved at leger har plikt til smittesporing, og at terskelen for å oppsøke lege senkes ved å gi gratis undersøkelse og behandling, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Forslaget bygger på helsefaglige og smittevernfaglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er opp til departementet å ta den endelige beslutningen.

Kort høringsfrist

Departementet har satt en forkortet høringsfrist på to uker. Årsaken er at en ordinær høringsfrist på tre måneder høyst sannsynlig vil få negativ betydning for utbruddshåndteringen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte apekopper som en global helsekrise i slutten av juli. Hittil har 63 personer fått påvist apekopper i Norge, ifølge tall fra FHI.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier at noe av årsaken bak WHOs beslutning om å erklære apekopper som en global helsekrise, samt deres egne anbefalinger, er at de frykter at sykdommen etter hvert kan spre seg til dyr.

– Det gjør at sykdommen kan befeste seg i Europa. Da kan vi komme i en situasjon der vi har en ny sykdom, som ikke har eksistert i Europa tidligere. Den vil kunne gi sporadiske utbrudd der den også smitter til mennesker, en slik situasjon ønsker vi ikke. Derfor er det viktig å stanse utbruddet i Norge, samt i resten av Europa og USA, sier Nakstad til NTB.

Tidligere i år valgte Sverige å definere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom, mens Danmark så langt ikke har valgt å gjøre det. Verdens helseorganisasjon klassifiserte 23. juli 2022 epidemien med apekopper som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Kan bli nødvendig med isolasjon

Apekopper er en virussykdom som smitter via hud, slimhinner og luftveier. De fleste blir friske uten behandling i løpet av noen uker, men i enkelte tilfeller ser man et mer alvorlig sykdomsbilde.

– En av hovedutfordringene er at isolasjonsbehovet er omfattende ved apekopper. Opp mot 3–4 uker i isolasjon kan være nødvendig for å unngå videre smitte til andre, sier Nakstad.

Smitte skjer vanligvis ved nær fysisk kontakt med en smittet, men kan også skje ved felles bruk av håndklær og lignende. Fysiske barrierer, slik som kondomer, vil ikke gi en fullgod smittereduserende effekt som ved andre kjønnssykdommer.

Dersom apekopper blir klassifisert som allmennfarlig smittsom sykdom, vil pasienter som mistenker smitte få en plikt til å oppsøke lege.