Antallet koronapasienter mandag var 16 flere enn dagen før, mens det var like mange som før med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 4,2 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 28,1 prosent av alle pasienter på avdelingen.

Blant intensivpasientene med korona får 21 respiratorbehandling, som er like mange som dagen før.

Mandag var det totalt 257 pasienter med koronavirus innlagt ved norske sykehus. Det var 27 flere enn dagen før.

Helse sør-øst er det største av de fire regionale helseforetakene i Norge og sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 269 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 7. april 2021. Koronapasientene utgjorde da 6 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.