– Det store spørsmålet er hvor mange alvorlige sykdomstilfeller vi får når smitten øker slik som nå. Jeg tror vi vil få et tresifret antall inneliggende pasienter om ikke så lenge, mer enn hundre som ligger inne samtidig, sier Nakstad til NTB.

– Men jeg håper at vi ikke når de samme nivåene som i vinter da vi hadde den tredje smittebølgen, føyer han til.

Tirsdag var 89 pasienter med covid-19 innlagt på sykehus, ti flere enn mandag. Elleve av dem får respiratorbehandling, mens 22 ligger på intensivavdeling. Antallet er det høyeste siden 26. mai.

Pauser gjenåpning

De høye smittetallene den siste tiden har fått konsekvenser for gjenåpningsplanen.

– Foreløpig har man satt gjenåpningen på pause for å kunne gjennomføre mer vaksinering, og regjeringen vil ta stilling til dette i en helhet i tiden framover, sier Nakstad.

– Det er en politisk vurdering hva man skal gjøre med disse gjenåpningstrinnene, og ikke minst når de skal innføres, framholder han.

Nakstad påpeker samtidig at gjenåpningen i trinn fire i stor grad dreier seg om kontakt mellom mennesker som er fullvaksinerte.

– Det er ikke like avgjørende som håndteringen av smitten blant barn og unge er akkurat nå.

Risikobilde

Samtidig spiller det inn i det totale risikobildet hvor mye kontakt mennesker har med hverandre i ukene framover, sier han.

– Det er viktig at vi alle nå følger de grunnleggende smittevernrådene og holder oss hjemme når vi er syke og holder avstand til andre i det offentlige rom. Hvis vi i tillegg klarer å begrense hvor mange mennesker vi fester med og har tett kontakt med, vil dette sammen med vaksineringen hjelpe oss til å ta ned smitten, mener Nakstad.

– Kan det bli aktuelt med innstramminger, eller er det mer naturlig å gjøre som i Danmark hvor covid-19 ikke lenger anses som en samfunnskritisk sykdom?

– I og med at stort flertall av den voksne befolkningen er vaksinert, vil nasjonale tiltak rettet mot disse være mindre nødvendige og forholdsmessige. Derimot vil lokale tiltak, rettet mot aldersgrupper og miljøer som har mye smitte, fortsatt være viktig.