Et enstemmig sentralstyre i Sp mener dette vil gi bedre utnyttelse av kapasiteten. Forslaget blir også begrunnet med at det vil være kostnadseffektivt og gi god synergieffekt, skriver Aftenposten.

Det er Akershus Sp som har spilt inn forslaget som nytt punkt i partiprogrammet for perioden 2013 til 2017. Lokallaget på Nes i Romerike har vært pådriver for å slå sammen Flytoget og NSB og mener Flytoget i rushtiden legger beslag på kapasitet.

— Det blir enklere for publikum og sannsynligvis billigere om NSB og Flytoget slo seg sammen, sier nestleder Anne Beate Kristiansen Tvinnereim i Akershus Sp.

Organiseringen med todelt ansvar for jernbanens infrastruktur og togtransport, mellom Jernbaneverket og NSB, mener hun bare fører til at partene skylder på hverandre når noe går galt.

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) kaller denne delen av forslaget «en interessant strukturell debatt». (©NTB)