Debbie Westmoreland er skremt. Hun oppfatter situasjonen i Gettysburg som skremmende. Foto: Jarle Aasland

Frykter for framtida

GETTYSBURG: Trump-tilhengere går gjennom nabolag der beboerne har satt ut Biden-skilt i hagene sine. De lager kvalm. De skremmer folk. Noen av dem er bevæpnet med halvautomatiske våpen.