Oslo Frp sluttet lørdag opp om en rekke kontroversielle asylforslag, blant annet at alle asylsøkere skal sendes til lukkede mottak og at asylsøkeres rett til fri rettshjelp skal fjernes.

— Disse inhumane forslagene fra Frp vil medføre at vi kriminaliserer alle flyktninger og asylsøkere og at Norge melder seg ut av verden. Forslagene har kun til hensikt å splitte nasjonen, spre usikkerhet hos vanlige folk og å nøre opp under fremmedfrykt. Det kommer aldri til å bli norsk politikk, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Han viser til at Stortinget har inngått et bredt forlik om asylpolitikken og integreringspolitikken.

— Forslagene fra Oslo Frp bryter med denne enigheten, sier Elvestuen. (©NTB)