— Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften, sier Jensen til NTB etter at Teknisk Beregningsutvalg mandag la fram sin foreløpige rapport for 2015. Og for de fleste var hvilken reallønnsvekst nordmenn hadde i fjor, særlig viktig.

— Det har vært slik at regjeringen reduserte skattene i 2014 og 2015, og også i 2016. Beregningene som utvalget viser til, viser at de aller fleste enten beholdt eller økte kjøpekraften i 2015, og det er klart at et redusert skattenivå har bidratt til det, sier Jensen. (©NTB)