Brukerstyrt personlig assistent (BPA) en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelse. Ordningen omfatter stell, pleie og andre nødvendige gjøremål i hverdagen.

I juni ble det meldt om flertall i Stortinget for å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistent til en rettighet. Ordningen gjelder alle under 67 år som har et stort og langvarig behov forpersonlighjelp. (©NTB)