Det er rådgivningsselskapet Deloitte som på oppdrag for økonominettstedet Sysla har beregnet overskridelsene på 96 pågående prosjekter på norsk sokkel i perioden 2000-2013. I disse årene ble det bygget ut på sokkelen for totalt 908 milliarder kroner. De samlede overskridelsene var på 160 milliarder. Omregnet til 2013-kroner som er justert for inflasjon, beløper overskridelsene seg til 174 millioner.

Dette tilsvarer rundt fire forsvarsbudsjetter, det er mer enn det årlige rammetilskuddet til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og utgjør omtrent hva det vil koste å bygge ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Det er særlig de store og kompliserte prosjektene som oljeselskapene mister styringen på, viser Deloittes beregninger.

Den norske skatteordningen sikrer staten 78 prosent av oljeselskapenes inntekter. Ordningen gjør at selskapene også kan skrive av 78 prosent av alle investeringene på sokkelen. Dermed er det i praksis skattebetalerne som dekker det meste av selskapenes kostnadssprekker. (©NTB)