En polititalskvinne opplyser at eksperter uskadeliggjorde bomben og tok den med for å undersøke den.Jernbanesporet er ikke i umiddelbar nærhet av der NATO-møtet finner sted.