Det er noen av endringene i en ny og mer moderne borettslovgivning som ble foreslått like før jul, skriver Aftenposten.Andelseiere kan i dag bare leie ut i to år uten spesielle grunner. Nå foreslås det en grense på tre år.

Vi er mer mobile enn tidligere, er begrunnelsen fra kommunalminister Erna Solberg (H). Men hun understreker at hovedregelen fortsatt skal være at andelseieren skal bo i leiligheten selv.

Hvis andelseieren har behov for det på grunn av militærtjeneste, skolegang eller arbeid, skal man kunne leie ut så lenge man har behov for det. Til foreldre eller barn kan man leie ut så lenge man vil.

Formelt sett har borettslagsleiligheter vært underlagt husleieloven. Som andelseier i et borettslag hadde man rett til å leie en bestemt leilighet. Med en ny lov blir disposisjonsretten til leiligheten lovfestet. Bruksretten blir ikke lenger en leierett. Borettslagsleilighetene blir også underlagt andre lover som gjelder for selveierleiligheter, blant annet lov om avhending av fast eiendom.

Loven tilpasser seg hvordan borettslagsleiligheter i praksis har utviklet seg. Det blir en tilnærming til selveierleilighetene, sier Erna Solberg.