Datatilsynet: – Man kan ikke ha ikke domstoler utenom politi og påtalemyndighet i Norge