Til sammenligning var antallet flyktninger 219.000 i hele 2014. Rundt 2.500 mennesker har omkommet på den farefulle ferden over Middelhavet.

Per 26. august viser anslagene fra IOM at 315.458 mennesker har ankommet Hellas, Italia, Spania og Malta over Middelhavet hittil i år. Det viser statistikk NTB har fått tilgang til.

Anslaget viser at 203.375 har nådd Hellas, 109.823 Italia, 2.166 Spania og 94 Malta. Langt de fleste som har omkommet, nærmere bestemt 2.267 mennesker, kom via den sentrale ruten over Middelhavet til Italia og Malta.

Den østlige ruten til Hellas anslår å ha krevd 83 liv, mens 23 har dødd etter å ha valgt den vestlige ruten til Spania. (©NTB)