— Det er ikke realistisk å få avgjort skyldspørsmålet før jul. Nå ligger vi etter planen, og med den erfaring vi har om at vitner må skyves framover ser det ut som om bevisførselen avsluttes før jul og start av prosedyrer blir onsdag 3. januar, sa lagdommer Daniel Lunde da NOKAS-saken fortsatte mandag morgen.Den opprinnelige tidsplanen har altså sprukket.

Aktor Tor Christian Carlsen mener straffeutmålingen kan bli utsatt helt til mars måned.

— Lagmannen ønsker tre hele arbeidsuker disponible for å kunne prosedere for å få lagretten til å avgjøre skyldspørsmålet. Det betyr at vi må kunne være ferdig med bevisførselen til 4. desember. Sånn som farten er nå, og med det antallet vitner vi har igjen, så er det mye som tyder på at vi ikke klarer det, sier Carlsen til NRK. (©NTB)