OSLO: De to identifiserte etterforskes av Romerike politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

— Norge er ikke hovednedslagsfeltet denne gang, sier politioverbetjent Harald Skjønsfjell i Kripos. Det er imidlertid av stor betydning at Norge er aktivt med i Europols samarbeid på dette området, sier Skjønsfjell.

Det var under en pressekonferanse i Haag mandag ettermiddag Europol og Eurojust la fram orienteringen om et verdensrom spennende nettverk i 25 land. Saken startet i 2006 i Australia. Fokus ble flyttet til Belgia, derfra til Italia og ved gjennomgang av e-post-lister er et stort antall personer avslørt.

Kripos vil ikke opplyse hvor langt man er kommet i etterforskningen av de seks sakene der det ikke foreligger identifikasjon.