Onsdag skal Tangen etter planen få ansettelsesavtalen sin med Norges Bank vedtatt i hovedstyret. I en kronikk i Dagens Næringsliv påpeker Bjerkan at Tangen kan bli inhabil når han skal treffe investeringsbeslutninger på grunn av sine koblinger til Ako-systemet. Tangens habilitet ble ikke vurdert før ansettelsen 24. mars, noe Dagens Næringsliv skal ha fått bekreftet.

Tangens eierskap i forvalterselskapet Ako Capital og hans andeler i Ako-fond må ikke komme i konflikt med jobben som sjef for Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter oljefondet.

– Tangen risikerer å bli inhabil i svært mange saker. Hvis hovedstyret ansetter en som vil være inhabil, så mener jeg det kan argumenteres for at vedtaket om ansettelse er ugyldig, sier Bjerkan.

Jussprofessorene Jan Fridthjof Bernt og Hans Petter Graver ved universitetene i Bergen og Oslo støtter henne.

Norges Bank svarer i en epost at hovedstyret siden 2. april har arbeidet med å få på plass en ansettelsesavtale som sikrer at det etableres nødvendig avstand mellom SPU (oljefondet, red.anm.), Ako-systemet og Nicolai Tangens personlige formue, herunder spørsmål om habilitet.