Det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn kunngjorde i forrige uke at de av miljøhensyn vil finne alternativer til ugressmidler som inneholder glyfosat, som Roundup.

Blant dem som gleder seg, er Tysklands miljøminister Svenja Schulze.

– Glyfosat dreper insekter, og derfor kommer vi til å forby det i Tyskland, sier hun.

Bane Nor i Norge har ingen planer om å kutte ut bruken av Roundup, men opplyser at forbruket i sporet er nærmest halvert siden 2015.

Økende bruk

Tall NTB har fått tilgang til, viser imidlertid økende bruk langs norske jernbanespor de siste tre årene.

I 2016 brukte Bane Nor 7.603 liter Roundup, året etter økte det til 8.240 liter, og i 2018 ble det benyttet 8.500 liter.

Dette tilsvarer nærmere 9 tonn glyfosat, et stoff som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) «trolig er kreftframkallende».

Roundup brukes også langs norske veier, men Statens vegvesen har til sammenligning mer enn halvert forbruket fra 5.694 liter i 2017 til 2.656 liter i fjor. Det tilsvarer en reduksjon på rundt 3 tonn glyfosat i løpet av disse to årene.

– Vi følger forskrift om plantevernmidler. Dersom det blir forbud, vil vi følge dette, opplyser biolog Astrid Brekke Skrindo i Statens vegvesen til NTB.

Avviser alternativer

Deutsche Bahn skal nå utrede flere og mer miljøvennlige metoder for å holde ugress unna tyske jernbanespor, blant annet kokende vann, elektrisitet og UV-lys.

Bane Nor har i en årrekke prøvd ut alternativer til glyfosat, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Bakken.

– Konklusjonen så langt er vel at ingen av disse alternativene lar seg gjennomføre i sporet med utstyr tilsvarende dagens sprøytetog, sier Bakken til NTB.

Tar hensyn

Sprøytetoget leser vegetasjonen optisk og forhåndsprogrammeres for å ta hensyn til hvilke områder det ikke skal sprøytes, opplyser han.

Roundup kan blant annet ikke sprayes nærmere enn 50 meter fra drikkevannsbasseng eller 3 meter fra overflatevann.

Ugressmiddelet kan heller ikke benyttes i nærheten av rødlistede planter, i terreng med naturtyper av nasjonal eller regional interesse eller dersom det er fare for avdrift av sprøytetåke.

Milliardsøksmål

Roundup ble tidligere produsert av den amerikanske landbruksgiganten Monsanto, som i 2018 ble kjøpt opp av det tyske bioteknologi- og legemiddelkonsernet Bayer.

Monsanto har det siste året tapt flere rettssaker i USA, der flere kreftrammede brukere av Roundup er tilkjent milliardbeløp i erstatning.

Juryene har i disse sakene slått fast at det ikke hersker rimelig tvil om at glyfosat har vært en medvirkende årsak til at folk har fått kreft.

Utvikler og utreder

Bayer-konsernet kunngjorde i april at det var levert inn over 13.000 søksmål knyttet til bruk av Roundup i USA, og de skal de neste ti årene bruke nærmere 50 milliarder kroner på å utvikle nye og mindre kontroversielle ugressmidler.

Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) har også et prosjekt på gang for å utrede mer miljøvennlige måter for å holde ugress unna sporet.

– Bane Nor følger dette prosjektet og er åpen for å vurdere fullgode, alternative løsninger til bruk av plantevernmidler. På kort sikt har Bane Nor ingen konkrete planer om å erstatte sprøytemidler, men vi vil fortsatt jobbe for å redusere forbruket, sier Bakken.