Utvikler nytt verktøy for rask oppdagelse av smittebølger