Sørlands­banen ble stengt. 160 passa­sjerer satt fast i tunnel i tre timer.