Forbud mot dette kommer til å bli innført når det norske lovverket mot diskriminering i arbeidslivet blir skjerpet i løpet av høsten 2003.Dette har tidligere ikke vært utredet i norsk rett, men kommer nå opp på grunn av gjennomføring av EUs rammedirektiv mot diskriminering.

Norge vil være et foregangsland i arbeidet mot diskriminering. Vi har som mål å være på høyde med EU i dette spørsmålet, eller helst litt bedre, sa arbeidsminister Victor D. Norman (H) da han tirsdag fikk overlevert en delutredning fra Arbeidslivslovutvalgets leder, advokat Ingeborg Moen Borgerud.