Den siste torsdagen i hver måned omgjøres torget i Kirkenes sentrum til en livlig handelsplass. Under gryende blåskimmer i arktisk mørketidslys spres innholdet i store nett ut over innholdsrike trebord. Et 30-talls private kremmere har inntatt byen med krystall, pelsverk, trearbeider og russiske kvalitetskikkerter, klær, klokker og ikoner.Til tross for at den russiske torgdagen i Kirkenes er blitt svært populær, ønsker russerne å utvide handelen til flere steder.

Vi vil gjerne holde torgdager flere steder i Finnmark, men de andre stedene vil ikke slippe oss til. Selv om mange kommer hit til torget i Kirkenes, er dette en liten by, og det er begrenset hvor mange ganger folk vil handle, sier Jelena Denisova til NTB.

Hun er tilrettelegger for de russiske småhandlerne som kommer med buss fra Murmansk og legger igjen brorparten av overskuddet i butikkene i Kirkenes før de returnerer.