Årsaken er at mannen som ble skutt, i lengre tid hadde truet ham og forsøkt å presse ham for penger, skriver Aftenposten.Politiavdelingssjef Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt reagerer på dommen.

Det er oppsiktsvekkende. Domstolen legitimerer at man skyter i nødverge med skarpladd våpen midt i byen. Jeg klarer ikke å forstå at det er nødverge når man har med seg ladd våpen for å møte en motstander. Man kunne unnlatt å møte motstanderen, sier Abrahamsen.

Politiavdelingssjefen minner om at vi har mange eksempler på at det har fått fatale konsekvenser når folk har hatt med seg våpen på byen.

19-åringens forsvarer, Abdelilak Saeme, påpeker at tiltalte ble dømt for å bære våpen.

Han ble frifunnet for selve skytingen, og det mener jeg er riktig, sier han.