90 dager av fengselsstraffen er gjort betinget med en prøvetid på to år.Det var Økokrim som reiste tiltale mot de to industrilederne, og aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i 1 år.

Begge de to tiltalte er også dømt for falsk forklaring overfor Statens forurensningstilsyn (SFT). De er også idømt saksomkostninger på 25.000 kroner hver.

De to hadde ansvaret for gjenvinningsbedriften Aluscan som tok imot avfall fra aluminiumsindustrien over store deler av Europa. De orienterte SFT om at møllestøvet bedriften mottok ble gjenvunnet. I stedet ble det lagret i store mengder, og førte til at området på land og i sjøen utenfor anlegget på Rausand i Romsdal ble forurenset.