Næringsmiddeltilsynet har sjekket 226 isprøver fra nesten like mange utsalgssteder over hele landet.I 22 av prøvene ble det funnet for høye bakterieverdier, skriver VG.

Softis og yoghurtis kommer best ut i testene. Verre er det med kuleis og milkshake.

Det er vannbøtten der isskjeen plasseres, som pekes ut som problemet.