Små og større elver bruste og rumlet, sprøyten sto høyt der bilistene ikke tok hensyn til flere centimeter høye dammer i veibanen, og flate jorder langs elveløp ble omdannet til små hav som man måtte ha gummistøvler for å kunne forsere.Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) sendte torsdag middag ut flomvarsel for Østlandet, og for enkelte vassdrag ble det sendt ut varsel om såkalt femårsflom. Publikums oppmerksomhet ble trukket mot at man nå kunne bli mer våt på beina enn vanlig, at vannløp under bruer kunne komme til å gå over sine vanlige bredder på grunn av rusk og rask som stenger, og at avløpssystemet i gater og veier kunne stoppe opp på grunn av blant annet løv fra trærne.

For lørdag og helgen er nedbørsvarselet det samme: Regn. I større eller mindre grad avhengig av hvor man bor. Men etter det NTB forstår, er ikke nye flomvarsler på vei fra NVEs flomvarslingstjeneste.

For Østlandet er det meldt normal vannføring i de vestlige fjellområdene, men ellers vil landsdelen være preget av mye regn med følgende stor og trolig stigende vannføring i elver og vassdrag.

For Vestlandet er det varslet fra normal til stor vannføring, og i de kystnære strøkene kan det faktisk ventes mindre vannføring. Også i Trøndelag er det varslet fra normal til stor vannføring - særlig i indre og østlige strøk. (©NTB)