Jusprofessor Ståle Eskeland får opp til 7,5 millioner kroner om saken mot Fredrik Fasting Torgersen blir gjenopptatt og Torgersen renvasket for drapsdommen. Eskeland har jobbet for gjenopptakelse av saken i ti år. Førstestatsadvokat Jørn S. Maurud, som har representert påtalemyndigheten i gjenopptakelsessaken sammen med kollega Anne Katteland, er kritisk til avtalen, som han mener kan svekke troverdigheten til de sakkyndige og deres produkt.

— I alle år har jeg trodd at Ståle Eskeland var en ildsjel som sto på for en sak han trodde på. Det inntrykket har jeg ikke lenger. Eskeland har hele tiden hatt full lønn som professor på Universitetet i Oslo, så det er ikke noe synd på ham, sier Maurud til Aftenposten.

Også Torgersens forsvarer, advokat Erling Moss, skulle få penger etter avtalen fra 1998. I 2002 ble det laget en ny og lignende avtale, men verken Moss eller Eskeland ønsker å kommentere innholdet i den nye avtalen.

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Janne Kristiansen, ønsker ikke å kommentere selve saken, men sier på generelt grunnlag at sakkyndige skal være objektive og uavhengige. (©NTB)