De 29 kommunene som søkte om midler, utgjør bare 7 prosent av landets kommuner. Enova mener energieffektivisering tydeligvis er et glemt tema blant kommunepolitikere, skriver Dagsavisen.

— Potensialet for videre energieffektivisering er stort, sier områdesjef for offentlige bygg i Enova, Tor Brekke. Han peker på at kommunene eier svært mange bygg av til dels eldre dato.

I en undersøkelse foretatt blant 100 rådmenn og miljøsjefer i landets kommuner og fylkeskommuner i juni, svarte 48 prosent at kommunen deres ikke har noe tallfestet mål for energieffektivisering det kommende året. 47 prosent svarte at politikerne dropper enøktiltak fordi de er for dyre, mens 40 prosent svarte at de ikke visste om gjennomførte enøktiltak i deres kommune hadde vært lønnsomme.

Hele åtte av ti mener at myndighetene i større grad må fungere som en pådriver for energieffektivisering. (©NTB)