Det innføres en trafikkforsikringsavgift for elbiler etter samme sats som for motorsykler, kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler økes fra 50 til 75 kilometer dersom man vil oppnå fradrag i engangsavgiften, og Co2-komponenten av engangsavgiften øker. Men de fleste skattefordelene for elbil fortsetter som i dag, skriver Samferdselsdepartementet.

Elbiler har i flere år vært fritatt for trafikkforsikringsavgiften, som før ble kalt veiavgift og som for fossilbiler under 7.500 kilo ligger på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er det elbiler skal betale, ligger på 2.062 kroner i året. Det mener NAF er et dårlig tegn.

– Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene framover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå, er starten på en større avgiftsbølge på bil, Det advarer vi mot, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Bastholm reagerer

Også partileder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne advarer mot innføringen av trafikkforsikringsavgift for elbiler.

– Dette er alvorlig for norsk klimapolitikk. Regjeringen holder bensinprisen nede, samtidig som alle som eier elbil, må betale 2000 kroner ekstra i året. De gjør det altså mer attraktivt å eie bensinbil og mindre attraktivt å eie elbil, sier hun.

Hun ville heller økt trafikkforsikringsavgiften for bensin- og dieselbiler for å sikre at konkurransefortrinnet til elbiler ble ivaretatt.

Bilimportørene er positive

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er derimot mer positivt innstilt til endringene.

– Økningene på engangsavgiften er selvsagt ikke noe som sto på ønskelisten vår, men vi opplever dem som relativt udramatiske og i tråd med teknologiutviklingen, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Han mener videreføringen av de fleste elbilfordelene vil bidra til at veitrafikken fortsetter å bli mer klimavennlig.

– Jeg er svært tilfreds med at elbilfordelene i all hovedsak videreføres i 2021. Over halvparten av alle nye biler som selges er nå nullutslipp, og tendensen er økende. Elbilfordelene blir svært viktige også i årene fremover for at Norge skal nå sine klimamål. sier Andresen.

Regjeringen legger i budsjettforslaget for 2021 opp til at elbiler vil utgjøre 90 prosent av nybilsalget i 2025 og 95 prosent i 2030.

Det viser framskrivninger i budsjettforslaget som NTB har fått tilgang til.

I budsjettdokumentene vises det til at salget av elbiler har vokst raskere enn forventet de siste årene. Elbilenes andel av nybilsalget har i 2020 ligget på 48 prosent.

Innfasingen av elbiler ventes også å føre til at klimautslippene fra veitransport kuttes fra 8,4 millioner tonn klimagasser i 2019 til 5,3 millioner tonn i 2030.