Elbil­eiere må betale ny avgift – NAF og MDG reagerer

Elbileiere skal nå måtte betale en trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler. Det skaper reaksjoner fra NAF og opposisjonen.

Publisert:
  • NTB

Det innføres en trafikkforsikringsavgift for elbiler etter samme sats som for motorsykler, kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler økes fra 50 til 75 kilometer dersom man vil oppnå fradrag i engangsavgiften, og Co2-komponenten av engangsavgiften øker. Men de fleste skattefordelene for elbil fortsetter som i dag, skriver Samferdselsdepartementet.

Elbiler har i flere år vært fritatt for trafikkforsikringsavgiften, som før ble kalt veiavgift og som for fossilbiler under 7.500 kilo ligger på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er det elbiler skal betale, ligger på 2.062 kroner i året. Det mener NAF er et dårlig tegn.

– Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene framover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå, er starten på en større avgiftsbølge på bil, Det advarer vi mot, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Bastholm reagerer

Også partileder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne advarer mot innføringen av trafikkforsikringsavgift for elbiler.

– Dette er alvorlig for norsk klimapolitikk. Regjeringen holder bensinprisen nede, samtidig som alle som eier elbil, må betale 2000 kroner ekstra i året. De gjør det altså mer attraktivt å eie bensinbil og mindre attraktivt å eie elbil, sier hun.

Hun ville heller økt trafikkforsikringsavgiften for bensin- og dieselbiler for å sikre at konkurransefortrinnet til elbiler ble ivaretatt.

Bilimportørene er positive

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er derimot mer positivt innstilt til endringene.

– Økningene på engangsavgiften er selvsagt ikke noe som sto på ønskelisten vår, men vi opplever dem som relativt udramatiske og i tråd med teknologiutviklingen, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Han mener videreføringen av de fleste elbilfordelene vil bidra til at veitrafikken fortsetter å bli mer klimavennlig.

– Jeg er svært tilfreds med at elbilfordelene i all hovedsak videreføres i 2021. Over halvparten av alle nye biler som selges er nå nullutslipp, og tendensen er økende. Elbilfordelene blir svært viktige også i årene fremover for at Norge skal nå sine klimamål. sier Andresen.

Regjeringen legger i budsjettforslaget for 2021 opp til at elbiler vil utgjøre 90 prosent av nybilsalget i 2025 og 95 prosent i 2030.

Det viser framskrivninger i budsjettforslaget som NTB har fått tilgang til.

I budsjettdokumentene vises det til at salget av elbiler har vokst raskere enn forventet de siste årene. Elbilenes andel av nybilsalget har i 2020 ligget på 48 prosent.

Innfasingen av elbiler ventes også å føre til at klimautslippene fra veitransport kuttes fra 8,4 millioner tonn klimagasser i 2019 til 5,3 millioner tonn i 2030.

Publisert:

Les også

  1. Regje­ringen la fram stats­budsjettet

  2. Dette får Agder i stats­budsjettet

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Elbil
  2. Statsbudsjettet 2021