Statens vegvesen: Milliardkutt kan rydde vei for nye prosjekter

Det er mulig å redusere kostnadene med 50 milliarder kroner og dermed ha råd til å prioritere 46 veiprosjekter de neste drøye ti årene, anslår Statens vegvesen.

Publisert: Publisert:

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland mener at store innsparinger og nytenkning kan redusere kostnadene med 50 milliarder kroner. Dermed vil 46 store veiprosjekter kunne prioriteres i første del av transportplanperioden 2022–2033. Foto: Terje Pedersen / NTB

  • NTB

Til våren legger Samferdselsdepartementet fram en ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033.

Statens vegvesen er i den forbindelse bedt om å gjøre en ny kostnadsberegning av prosjekter som skal inn i neste planperiode, og vurderingene er gjort ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Innsparingene skaper rom for lange utbedringsstrekninger som for eksempel langs riksvei 3 i Østerdalen, riksvei 9 Setesdal og riksvei 94 i Finnmark. Vegvesenet ønsker også å forbedre strekninger på E39 langs kysten mellom Stavanger, Bergen, Ålesund og opp til Trondheim.

– Samlet gir dette et nytt bilde av hvilke prosjekter og tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i første del av ny transportplan. Dette vil jeg se i sammenheng med øvrige innspill jeg har mottatt tidligere i arbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi skal nå sette oss grundig inn i oppdaterte tall på kostnader og samfunnsøkonomi, sier Hareide.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.