Moss har etablert en teststasjon på det som tidligere var Moss lufthavn, Rygge. Da smitten blusset opp igjen i oktober, ble det hektisk for Charlotte Frøyland (t.v.) og de andre ansatte. Moss har etablert en teststasjon på det som tidligere var Moss lufthavn, Rygge. Da smitten blusset opp igjen i oktober, ble det hektisk for Charlotte Frøyland (t.v.) og de andre ansatte. Foto: Dan P. Neegaard

– Hvis det svikter her, ryker hele håndte­ringen av pande­mien. Da mister vi kontrollen.