Dette er hovedgrepet i stortingsmeldingen som arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen fredag legger fram på en pressekonferanse i Kirkenes, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).I dag kommer arbeidsinnvandringen i første rekke fra EU-landene. Arbeidsinnvandrere fra andre land må ha arbeids— og oppholdstillatelse for å kunne jobbe i Norge. Den nye ordningen vil innebære at man ikke lenger trenger arbeids- og oppholdstillatelse for å jobbe her i landet. Snart vil det holde at man har en jobb å gå til, og at arbeidsgiveren går god for de nye arbeidsinnvandrerne.

Åpningen skal kun gjelde for arbeidere på faglært nivå eller høyere. Det vil også bli stilt strenge krav til bedriftene.

I tillegg blir det en egen sone i Nord-Norge, hvor det åpnes for arbeidsinnvandring av russere. I dag har fiskeindustrien mulighet til å hente inn russisk arbeidskraft. Det nye nå blir at andre bransjer får tilsvarende mulighet, slik at Nordkalotten blir et nesten fritt arbeidsområde likt dagens frie arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Ifølge ANB har SVs stortingsgruppe stilt seg skeptisk til flere av forslagene fra regjeringen, men Bjarne Håkon Hanssen skal likevel ha fått gjennomslag for sitt opplegg. (©NTB)