— Ja, midtdelere er viktig. Men vårt ansvar som førere, og måten vi oppfører oss på i trafikken, må ikke bli neglisjert, selv om vi skal bygge midtdelere og sette i verk andre tiltak.Navarsete kom med denne påminnelsen da hun torsdag formiddag holdt innledningsforedrag på Samferdselsdepartementets presseseminar i Trondheim. Hun påpekte at 63 mennesker har mistet livet i trafikken hittil i år, og uttrykte bekymring for at ulykkestallene i år ser ut til å øke.

Liv Signe Navarsete kommenterte arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019, som regjeringen skal legge fram i en stortingsmelding i desember. Statens vegvesens og de andre transportetatenes forslag, som ble lagt fram i januar, er nå ut på høring, med høringsfrist 30. april.

— Hvor stor rammen blir til slutt, gjenstår å se. Det arbeidet er ikke begynt. Det blir krevende å sy sammen en nasjonal transportplan. Forventningene er enormt store, sa Navarsete.

På presseseminaret ga Navarsete også en bred oversikt over praktisk talt alle sektorer innen norsk samferdsel, og kom blant annet med en forklaring på hvorfor ikke regjeringen har oppfylt alt som står i handlingsprogrammet. Hun pekte på to hovedårsaker. Den ene er at prisene og anleggskostnadene har gått opp. Den andre er en omprioritering fra investeringer til drift og vedlikehold. (©NTB)