En undersøkelse som InFact gjennomførte for VG torsdag, dagen før dommen mot Breivik blir lest opp i Oslo tingrett, viser at 72 prosent mener Breivik bør dømmes tilregnelig. Ifølge avisen er det flest eldre som mener dette, og det er overvekt av folk på Sørlandet som har denne oppfatningen.

— Det er et overraskende høyt tall, sier strafferettsadvokat Harald Stabell. Han tror folkets klare tale blir lagt betydelig merke til uansett utfall av dommen i 22. juli-rettssaken.

Kollega Cato Schiøtz er ikke like overrasket over folkets oppfatning.

— Det vil stride mot den alminnelige rettsfølelsen hvis noe annet skjer. Domstolen er avhengig av folkets tillit, og hvis han dømmes utilregnelig, får retten et troverdighetsproblem. Folk vil ikke forstå et slikt utfall.

62 prosent av de spurte tror Breivik aldri igjen vil bli en fri mann. 54 prosent synes soningsforholdene til 33-åringen er for milde, og 50 prosent har mistet tilliten til rettpsykiatrien etter rettssaken. 49 prosent mener Breivik har fått legge fram sitt budskap i for stor grad. 31 prosent mener tilliten til rettssystemet er styrket etter rettssaken. (©NTB)