Et enkelt DNA-bevis blir helt avgjørende: – Avsatt med fingre tilsølt av Birgittes blod

foto