– Omgivelsene våre er i stor endring, digitaliseringen skyter fart og åpner for nye muligheter. For å møte kundenes behov må vi digitalisere og utforske nye arbeidsmåter, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, i en pressemelding.

De nye endringene som innføres fra 1. mai, fører til organisasjonsendringer, bortfall av roller og bortfall av manuelle arbeidsoppgaver.

I tillegg vil Telenor gjennomføre et kutt i antall vikarer og konsulenter.

Telenors kundesenter i Rørvik skal også avvikles. Selskapet har to avdelinger i Rørvik – et kundesenter med 35 medarbeidere, og øvrig virksomhet med 37 ansatte, som primært arbeider med fakturering og betaling for Telenor Norge.

Det er kun kundesenteret som omfattes av endringen, og Telenor skal fortsatt ha tilstedeværelse i Rørvik etter denne endringen.