Mens 42 prosent tror på økning, oppgir 30 prosent at de har tro på en nedgang. Så langt i juli sier 28 prosent av de spurte at de tror tallet på smittede forblir uendret.

Andelen som tror på økning, har økt med 15 prosentpoeng siden juni, måneden hvor færrest ventet økt smitte.

Delta-bølgen

– Åpningsfasen av Norge med åpnere grenser, samt fare for en delta-bølge, gjør nordmenn mindre optimistiske for smittesituasjonen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Totalt 120.000 nordmenn er igjennom pandemien spurt om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

Ifølge Clausen har trenden de siste fire ukene vært at stadig flere venter økt smitte fremover. Men nordmenn er ikke mer engstelige av den grunn, tvert imot er folk flest mindre bekymret nå for selv å bli smittet, noe som trolig skyldes at flere vaksineres, forklarer hun.

Tillit til vaksinetempo

I den samme undersøkelsen oppgir 50 prosent at de har tillit til at tempoet i vaksineringen i Norge er effektivt, mens 34 prosent sier at de ikke har det. Resten vet ikke.

Andelen som har tillit til dette, har økt med 8 prosentpoeng siden juni og har aldri vært høyere.

– Det er liten tvil om at stadig flere nordmenn er fornøyde med tempoet i vaksineringen, sier Clausen.