— Den norske regjeringen har vært en pådriver for tettere politiske og økonomiske bånd med Asia, og ønsket om å bli med i AIIB er et ledd i denne strategien, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Kina har satt frist til tirsdag for land som ønsker å bli med på å utarbeide retningslinjene for den nye banken.

— Den endelige avgjørelsen om Norges medlemskap, samt strukturen og nivået på norsk finansiell støtte til AIIB, vil bli truffet når landene er enige om retningslinjene, skriver UD i en pressemelding. (©NTB)